header
Disclaimer
De elektronisch beschikbare teksten op deze website zijn bedoeld om de bezoekers te informeren. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan komt voor eigen rekening. Tessa Leuwsha heeft met uiterste zorg de informatie van de website bepaald, maar kan niet garanderen dat deze in alle gevallen juist is. Tessa Leuwsha behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Tessa Leuwsha is op generlei wijze aansprakelijk voor gebruik door derden van de informatie op deze website of voor eventuele schade, direct of indirect, die gebruikers of bezoekers van deze website lijden ten gevolge van gebruik van informatie, materialen of diensten van deze website of andere, aan deze website gekoppelde websites. Tessa Leuwsha is op generlei wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt in elk geval, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Rechten
Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving, beelden, geluiden en logo's van deze website komen toe aan Tessa Leuwsha of licentiegevers van Tessa Leuwsha.

Privacy
Tijdens een bezoek aan deze website kan Tessa Leuwsha persoonsgegevens verzamelen. Tessa Leuwsha zal deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en behandelen en niet, tenzij voorafgaand kenbaar gemaakt, aan derden bekendmaken.